Jesteś 204367 gościem na tej stronie | tel.: (55) 247 26 48 lub (55) 247 36 03 |    

O URZĘDZIE 

 Dane urzędu
 Dyrekcja
 E-Urząd
 Struktura urzędu
 Zadania urzędu

 

KATEGORIE 

 AKTUALNOŚCI
 Akty prawne
 Informacje dla klientów
 Oferty pracy
 Pliki do pobrania
 Pośrednictwo Pracy
 Statystyki rynku pracy
 Zamówienia publiczne

 

AKTYWNE FORMY 

 Dotacje
 Klub Pracy
 Poradnictwo zawodowe
 Prace Interwencyjne
 Prace Społecznie Użytecz.
 Przyg. Zawodowe Dorosłych
 Refundacje
 Roboty Publiczne
 Staże
 Szkolenia

 

PROGRAMY 

 45 / 50 PLUS
 Aktywna Kobieta
 Buduj Dla Pomorza
 GRYF
 Kurs Na Pracę
 PO KL (2007-2013)
 Podsumowanie
 Praca Dla Młodych
 Program IKD
 Przedsiębiorczy Pomorzani
 SPO RZL (2004-2006)

 

O BIP 

 Instrukcja obsługi
 Niepublikowane w BIP
 Redakcja biuletynu
 Wyjaśnienia skrótów

 

x ARCHIWUM BIP x 

 x -2005- x
 x -2006- x
 x -2007- x
 x -2008- x
 x -2009 -x
 x -2010- x

 

MODUŁY 

 Strona główna
 Rejestr zmian
 Szukaj

 

Ciekawe strony 

 Portal funduszy strukturalnych - EFS
 WUP Gdańsk
 Serwis Urzędów Pracy
 Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych
 Portal Funduszy Strukturalnych - EFS
 Serwis praca.net
 Portal Unii Europejskiej
 Pomorska Wojewódzka Komenda OHP
 Serwis praca.gazeta.pl
 EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia

 

ARCHIWUM BIP

Strona na ktorej sie znajdujesz jest stroną ARCHIWUM BIP.

Przejdź na aktualną stronę BIP
Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowym Dworze Gdańskim

[ - KLIKNIJ TUTAJ - ]Opublikowano 15-03-2011 12:17:33


INFORMACJA

INFORMACJA

DOTYCZY OSÓB BEZROBOTNYCH, KTÓRE OTRZYMAŁY DECYZJĘ O ODMOWIE PRZYZNANIA PRAWA DO ZASIŁKU W ZWIĄZKU Z NIEODPROWADZENIEM PRZEZ PRACODAWCĘ SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY ZA PRACOWNIKÓW POWRACAJĄCYCH Z URLOPU MACIERZYŃSKIEGO LUB WYCHOWAWCZEGO za okres zatrudnienia od 01.01.2009r. do 31.01.2011r.Opublikowano 13-01-2011 14:27:52


Uwaga

UWAGA

OD DNIA 18.01.2011r. DO DNIA 10.02.2011r. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM BĘDĄ WYDAWANE ROZLICZENIA ROCZNE PIT-11 ZA 2010R. BĘDZIE MOŻNA JE ODEBRAĆ OSOBIŚCIE W POK NR 3 W GODZ. OD 7.30 DO 13.30. OSOBY ZAMIESZKAŁE W GMINACH BĘDĄ MOGŁY ODEBRAĆ PIT-11:
W URZĘDZIE GMINY W STEGNIE W DNIU 25.01.2011-26.01.2011 ORAZ 22.02.2011-23.02.2011 W GODZ. 8.00 DO 14.00.
W URZĘDZIE GMINY SZTUTOWO W DNIU 27.01.2011 ORAZ 24.02.2011 W GODZ. 8.00 DO 14.00. ,
W URZĘDZIE GMINY W OSTASZEWIE W DNIU 31.01.2011r. ORAZ 28.02.2011r. W GODZ. 8.00 DO 14.00
W URZĘDZIE MIASTA W KRYNICY MORSKIEJ W DNIU 28.01.2011 ORAZ 25.02.2011 W GODZ. 8.00 DO 14.00.
PIT-11 MOŻE ODEBRAĆ WYŁĄCZNIE OSOBA NA KTÓRĄ JEST ON WYSTAWIONY, PO OKAZANIU DOWODU OSOBISTEGO!!!Opublikowano 16-12-2010 08:30:38


Informacja

Na chwilę obecną

Powiatowy Urząd Pracy

w Nowym Dworze Gdańskim

nie posiada środków dla osób bezrobotnych

na podjęcie działalności gospodarczejOpublikowano 31-08-2010 14:04:23


WYKAZY ZAWARTYCH UMÓW Z PRACODAWCAMI

Wykaz pracodawców z którymi Powiatowy Urząd Pracy
zawarł umowy w ramach stażu
[ KLIKNIJ TUTAJ ]


Wykaz pracodawców, z którymi Powiatowy Urząd Pracy
zawarł umowy o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
[ KLIKNIJ TUTAJ ]


Wykaz pracodawców z którymi Powiatowy Urząd Pracy
zawarł umowy na organizację prac interwencyjnych
[ KLIKNIJ TUTAJ ]


Wykaz pracodawców z którymi Powiatowy Urząd Pracy
zawarł umowy na organizację robót publicznych
[ KLIKNIJ TUTAJ ]
Opublikowano 01-06-2010 10:00:50


Terminy wypłat dotyczące stażu

Terminy wypłat dotyczące stażu w miesiącu LUTY:

- 11.02.2011r. – wypłata zwrotu kosztów dojazdu na staż;  w kasie tut. urzędu

- 09.02.2011r. – wypłata stypendium z tytułu odbywania stażu; w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim

- 24.02.2011r. – lista korekcyjna wypłat stypendium z tytułu odbywania stażu; w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim
Opublikowano 01-06-2010 09:48:56


WOLNE MIEJSCA STAŻU

WOLNE MIEJSCA STAŻU
[ Kliknij Tutaj ]Opublikowano 01-06-2010 09:36:13


KOMUNIKAT BADANIA

  

        Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że nie kieruje na badania lekarskie ani nie refunduje kosztów badań lekarskich osobom skierowanym do odbycia stażu. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy.

 

 

 

 Opublikowano 09-03-2010 13:21:57


Informacja


POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
INFORMUJE IŻ W 2010 ROKU NIE POSIADA ŚRODKÓW
Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Dyrektor                  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Nowym Dworze GdańskimOpublikowano 26-02-2010 13:25:11


Komunikat

 

Komunikat
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
dotyczący licznych sygnałów w sprawie agentów z firm ubezpieczeniowych.Opublikowano 28-05-2009 11:48:29


 
 
Zalecana przeglądarka MSIE 5.x, rozdzielczość 800x600

webmaster